همایش ملی گیاهان دارویی

همایش ملی گیاهان دارویی

محورهای همایش:

-تحقیقات گیاهان دارویی : فیزیولوژی تنش های زیستی و غیر زیستی تنظیم کننده های رشد و…
– تولید، تجارت و اقتصاد گیاهان دارویی
-گیاهان دارویی ،دانش بومی و سلامت جامعه
-فیتوشیمی و بیوشیمی گیاهان دارویی
-فن اوری و فراوری گیاهان دارویی
-مدیریت افات و بیماریهای گیاهان دارویی
-گیاهان دارویی و مدیریت پایدار آب و خاک
-گیاهان دارویی، حفاظت از عرصه های طبیعی و اکوتوریسم
– اشتغال و کارآفرینی گیاهان دارویی

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم