آرشیو مجله۳

آرشیو مجله3

تقاضای روزافزون خدمات پزشکی و بالا رفتن تعداد بیماران مراجعه کننده به پزشکان متخصص روز به روز نیاز به یک فرد با تجربه و آموزش دیده با ویژگی های خاص جهت اداره نمودن مطب ها را افزایش میدهد.

مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مطب داری

  • آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز مطب های پزشکان عمومی و متخصص، کلینیک ها بخش خصوصی و دولتی، درمانگاه ها، دفاتر مشاوره پزشکی، پایگاه های پزشک خانواده، مراکز مشاوره خدمات مامایی
  • ارتقای دانش و ایجاد مهارت در شاغلین مطب ها در زمینه ارتباط صحیح با بیمار و همراهان و …

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم