آیا می‌دانستید!!!!

Untitled-7

آیا می‌دانستید!!!!
داروهای حاوی کورتون مانع رسوب کلسیم در استخوان‌ها می‌شود و فرآیند استخوان سازی را کاهش می‌دهد؟

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم