انواع گریه نوزاد(۲)

Untitled-13

انواع گریه نوزاد(۲)
درادامه مطلب گذشته از انواع گریه نوزاد ،مواردی دیگر نیز باقی ماند که دراین قسمت ذکرمیکنیم.
۶٫ گریه ناشی از سوختگی پاها
اگر کودک به هنگام گریه کردن پاهای خود را به داخل شکم جمع کرده و با فشار به سمت جلو باز کند، نشان دهنده این است که پای کودک سوخته و این گریه معمولا همراه با بی قراری است.
۷٫ گریه نوزاد ناشی از درد معده
نوزاد، بعد از خوردن شیر یا شیشه پستانک با ورود هوا به معده، نیاز به گرفتن باد گلو دارد، در این حالت نوزاد آرام و بی صدا گریه می کند. برای آرام کردن نوزاد سر او را روی شانه بگذارید و آرام با کف دست به پشت او بزنید تا با گلوی نوزاد گرفته شده و آرام شود.
۸٫ گریه ناشی از بیماری
اگر کودک حال خوبی نداشته باشد و گریه او همراه با تب، بی اشتهایی، دفع مدفوع و ادرار به صورت غیرعادی باشد، نشان دهنده این است که کودک از نظر جسمی مشکل دارد.
۹٫ گریه طلب محبت
نوزادان از همان بدو تولد محبت را درک می کنند، بنابراین برای ایجاد حس اطمینان و آرامش در نوزاد باید کودک را بغل کرد و به آرامی با او صحبت کرد، در کنار کودک دراز کشید و با او صحبت کرد، یا حتی او را در آغوش گرفت و به پارک برد تا کودک بتواند از هوای آزاد استفاده کند.
۱۰٫ گریه بی دلیل
گاهی کودک بدون دلیل خاصی نق نق می کند، گریه کودک در این حالت خودبه خود قطع و وصل می شود و کودک به جای خاصی از بدن خود اشاره نمی کند. معمولا وقتی کودک تنها می شود و دوروبرش خلوت می شود، شروع به نق زدن می کند. در این حالت معمولا با سرگرم کردن کودک و بازی کردن با او آرام می شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم