اولین نشست شورای مرکزی مناطق دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

اخبار دانشگاه- خبر 2

اولین نشست شورای مرکزی مناطق دانشگاه جامع علمی کاربردی با حضور دکتر محمدحسین امید رئیس دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، این نشست با حضور رئیس دانشگاه، معاون ومدیران حوزه نظارت و سنجش و رؤسای مناطق ۹ گانه دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

در این جلسه در خصوص بررسی عملکرد شوراهای مناطق، فرصت‌های بین‌المللی برای دانشگاه و تدوین چشم‌انداز فعالیت‌های مناطق در دانشگاه جامع علمی کاربردی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم