ا یا می دانستید!

Untitled-5

ا یا می دانستید!
کلم بروکلی، ‌اسفناج و کاهو در حین پختن تقریبا ۵۰ درصد از ویتامین C خودشان را از دست می‌دهند؟

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم