باهم بخوانیم!!نکته ای که از سلامت غذا مهمتر است .

Untitled32-7

باهم بخوانیم!!نکته ای که از سلامت غذا مهمتر است .
بی نظمی در غذا خوردن با افزایش ریسک سندروم متابولیک (فشارخون بالا، دیابت نوع۲ و چاقی) مرتبط است. خوردن نامنظم بر ساعت درونی بدن موسوم به «ریتم شبانه روزی» تاثیر می گذارد. بسیاری از فرایندهای متابولیکی ناشی از تغذیه در بدن از الگوی شبانه روزی نظیر اشتها، هضم غذا و متابولیسم چربی، کلسترول و گلوکز پیروی می کنند.مصرف غذا می تواند بر ساعت درونی بدن، بخصوص در اعضای نظیر کبد و روده، تاثیر گذارد، درحالیکه ساعت مرکزی بدن هم از طریق چرخه تاریکی و روشنی تنظیم می شود که آن هم می تواند تحت تاثیر زمان مصرف غذا باشد. افراد دارای شیفت کاری با افزایش ریسک ابتلا به شماری از بیماری ها نظیر سرطان، بیماری قلبی-عروقی و سندروم متابولیک روبرو هستند. شیفت کاری موجب بروز تغییر در الگوی رژیم غذایی می شود.سفرهای متعدد کاری هم موجب بروز اختلافات فاحشی بین ساعت درونی بدن و ساعت اجتماعی می شود که این اختلاف با افزایش ریسک ابتلا به بیماری های نظیر چاقی و سندروم متابولیک همراه است، در حالیکه مدت زمان کوتاه خواب هم با افزایش وزن همراه است. توجه به نوع غذای مصرفی فرد هم اهمیت دارد. تغییر مداوم در زمان غذا خوردن موجب اختلال در ریتم شبانه روزی بدن شده و در نتیجه بر میزان اشتها، روند هضم غذا و فرایندهای متابولیکی بدن تاثیر می گذارد. به مرور زمان این عدم تعادل باعث تغییرات متابولیکی شده که منجر به چاقی، بیماری قلبی و سرطان می شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم