با کنترل وزن ، دیابت را از خود دور کنیم .

Untitled-2

با کنترل وزن ، دیابت را از خود دور کنیم .
داشتن وزنی مناسب، و انجام تمرینات منظم ورزشی ، خطر ابتلا به بیماری دیابت را کاهش می دهد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم