بفرمایید جوشونده سیب!!بفرمایید!!!

Untitled-24

بفرمایید جوشونده سیب!!بفرمایید!!!
نوشیدن روزانه ۲ فنجان جوشانده سیب بین دو وعده غذایی رماتیسم را برطرف می سازد زیرا سیب حاوی تانن و پتاسیم بوده و مانع از تشکیل اسید اوریک در بدن می شود .

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم