بفرمایید قیلوله!!!

Untitled-22

بفرمایید قیلوله!!!
قِیلوله یا چُرت بعداز ظهر، بین بیست دقیقه تا نیم ساعت خواب کوتاه نیم‌روزه است که برای تجدید قوا و سلامتی ذهن و روان مفید و موجب تقویت حافظه می‌شود و بیشتر از این مدت نیز باعث سخت شدن فعالیت روزانه فرد می شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم