تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

اعلانات دانشگاه- اعلان 2

قابل توجه دانشجویان عزیز:برای پرینت کارت ورود به جلسه امتحان،از تاریخ ۱۱خرداد اقدام نمائید،مانند همیشه ممهور کردن به مهر امور مالی الزامی است.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم