تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت علی (ع)

Untitled-3

تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت علی (ع)
دل را ز شرار عشق سوزاند علی (ع)، یک عمر غریب شهر خود ماند علی
وقتی که شکافت فرق او در محراب، گفتند مگر نماز میخواند علی
فرارسیدن ایام سوگواری امام علی (ع) تسلیت باد.
روابط عمومی جامعه گیاه درمانی ایران

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم