جنگجویی قرمزرنگ در برابر سرطان

Untitled-18

جنگجویی قرمزرنگ در برابر سرطان
پیاز قرمز مملو از ترکیبات قدرتمندی است که به از بین بردن تومورهای سرطانی کمک می کند.آنتوسیانین ها که عامل رنگ تیره پیاز هستند از گسترش سرطان جلوگیری می کنند.همچنین یک فلاونوئید به نام کورستین نیز با کوچک کردن اندازه توده های سرطانی همان تأثیرات را ایجاد می کند. هر نوع پیاز صرف نظر از رنگ آن می تواند به از بین بردن سرطان کمک کند.مصرف پیاز برای از بین بردن سلول های سرطانی عالی است. پیازها مسیرهایی را فعال می سازند که سلول های سرطانی را به انجام مرگ سلولی تشویق می کنند. پیازها با ایجاد یک محیط نامطلوب برای سلول های سرطانی ، ارتباط میان سلول های سرطانی را مختل می سازند که این کار مانع رشد سرطان می شود. در میان پیازها، پیاز قرمز که تیره ترین رنگ را دارد بیشترین تاثیر را در مبارزه با سرطان دارد.مصرف پیاز قرمز که از سایر گونه های پیاز شیرین تر است، به پیشگیری از ابتلا به بیماری قلبی کمک می کند. پیاز قرمز، کلسترول بد را که باعث ابتلا به حملات قلبی و سکته های مغزی می شود، از بدن پاک می کند. هم زمان پیاز قرمز کلسترول خوب را که به پیشگیری از ابتلا به بیماری قلبی کمک می کند، در بدن حفظ می کند.همچنین میزان ابتلا به سرطان در برخی از قسمت های جهان که بیشترین میزان مصرف پیاز قرمز را دارند، کمتر است.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم