خرما ،نقطه عطف رمضان

Untitled-13

خرما ،نقطه عطف رمضان
معمولادر افراد روزه‌دار‌ در ساعت‌های پایانی روز افت و نوسان قند خون بسیار بالاست مصرف خرما از کاهش قند خون و عوارض آن جلوگیری می کند

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم