دندان مرده با سلول بنیادی زنده می شود

Untitled-5

با ابداع یک روش درمانی جدید؛
دندان مرده با سلول بنیادی زنده می شود
ترمیم دندان های آسیب دیده تا به حال به صورت طبیعی و با استفاده از اجزای تشکیل دهنده خود دندان ها ممکن نبوده است، اما محققان روشی منحصر به فرد را برای این کار هم ابداع کرده اند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تا پیش از این اگر دندان فردی در سانحه ای طبیعی یا به علت تصادف می شکست و آسیب می دید، راهی برای ترمیم طبیعی آن وجود نداشت. اما پژوهشگران برای اولین بار توانستند با استفاده از سلول های بنیادی به دست آمده از دندان یک کودک یک دندان آسیب دیده و مرده را به حالت عادی بازگردانند.سلول های بنیادی مورد استفاده بدین منظور که hDPSC نام دارند، قادر به احیای مجدد مغز ساقه دندان هستند که بافتی نرم و بیرونی از دندان محسوب می شود.در یک بررسی تکمیلی، آزمایشی بر روی دندان های ۴۰ کودک که یکی از دندان هایشان آسیب دیده یا شکسته بود با استفاده از همین روش صورت گرفت و مشخص شد می توان از روش مذکور برای رشد و بازسازی دندان های آسیب دیده بهره برد.نکته مهم این است که استفاده از روش مذکور به رشد سالم تر دندان ها منجر می شود، جریان خون را افزایش داده و موجب افزایش ضخامت دنتین یا عاج دندان می شود. البته هنوز برای تکمیل این روش درمانی باید بررسی های بیشتری صورت بگیرد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم