روزه و تمرین تغذیه مناسب

Untitled-12

روزه و تمرین تغذیه مناسب
با توجه به پدیده کم‌تحرکی، عادات بد تغذیه‌ای، مصرف فست فودها و تنقلاتی مانند چیپس و پفک، بیماری‌های غیرواگیر که در حال حاضر بیشترین بار بیماری‌ها در دنیا را به خود اختصاص داده‌اند ، در ماه رمضان فرصت مناسبی بوده تا تمرین کنیم که میزان سرعت متابولیسم مواد غذایی را در بدن کاهش دهیم و با رعایت راهکارهای ساده تغذیه‌ای در افطار و سحر برای پیروی از یک سبک زندگی سالم با پیروی از یک روش تغذیه ای سازنده ، در روزهای آتی خود را آماده سازیم .در نظرگرفتن دو وعده غذایی در روز، بهترین برنامه برای مصرف مواد غذایی در بدن است. بنابراین بهتر است پس از ماه مبارک رمضان نیز مصرف دو وعده غذایی در روز دنبال کنیم و همچنین رویکردی داشته باشیم شامل تغذیه صحیح، مصرف مواد غذایی به میزان مناسب و افزایش فعالیت بدنی تا به این ترتیب سلامتی و شادابی جامعه را تضمین نماییم.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم