سخن دل

Untitled662

سخن دل
دوستان و همراهان گرامی سال نو مبارک.
شکر خداوند بزرگ و بی همتا ،مهربان و توانا که سلامتی ، بزرگترین نعمت الهی را نصیب گروه تحقیقات جامعه گیاه درمانی ایران گردانید تا بتوانیم قطره ای از اقیانوس بی کران عظمت خلقت یعنی گیاهان را درک کنیم و کلماتی درباره این مواهب را به رشته تحریردرآوریم .خداوند را شاکریم و بسیار خرسندیم که با هرگیاه که دنیای بی انتهاست و در دل خود هزاران ماده را پرورانده انس گرفتیم و در طول یکسال نعمت های بزرگ گیاهان که آثار درمانی آن هاست را در اختیار شما عزیزان جان دل قرار دادیم.امید داریم با فرارسیدن سال نو و روییدن دوباره طبیعت درکنارشما همراهان گرامی لحظات و روزها و ساعات خوب و خوشی را سپری کنیم.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم