صنعت نفت ایران ملی شد.

Untitled-13

صنعت نفت ایران ملی شد.
تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در روز ۲۹ اسفندماه سال ‎۱۳۲۹، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی، اقتصادی و مبارزات مردم ایران برای نجات سرمایه های ملی این مرز و بوم از دست بیگانگان بود.
روز ملی شدن صنعت نفت مبارک باد.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم