لیمو شیرین

Untitled-6

لیمو شیرین
ساختار رویشی و رویشگاه
درختی کوچک به ارتفاع تا۴۰متر ،برگ ها با دمبرگ بدون بال یا کمی بالدار ،به طول ۸-۲۹میلیمترگلها سفید، کوچک بدون کرک ،میوه تخم مرغی پهن یا کروی با زایده نوک پستانی پهن ،زرد ،باگوشت میوه شیرین .پوست میوه بارسیدن زردکمرنگ است پراکندگی جغرافیایی لیمو درایران درنواحی جنوبی استان فارس ، کرمان ، هرمزگان و شمال ایران گرگان و مازندران و گیلان است.
مصارف درمانی لیمو شیرین
لیموشیرین خون را تصفیه کرده کرده وتشنگی را برطرف ، نزله(خلط) را درمان واشتها را زیادمی کند.آب میوه مفید برای بیماری صفراوی و اسهالی است .پوست میوه بادشکن و مقوی است .مالیدن پوست تازه روی صورت سبب درمان جوش غرور جوانی می شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم