نکات خاص رفع تشنگی روزه دار

Untitled-298745121

نکات خاص رفع تشنگی روزه دار
خوردن هندوانه و چای در هنگام سحر باعث تشنگی می‌شود وعلاوه بر تشدید تشنگی خوردن این خوراکی‌ها سبب پرادراری می‌شود. اما جایگزین کردن آنها با میوه‌هایی همچون آلو، به و سکنجبین با کاهو به ویژه ۲ ساعت بعد از افطار سبب رفع تشنگی در طول روزه‌داری می‌شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم