نکته فلفلی

Untitled-5

نکته فلفلی
اگر می خواهید مقدار قابل توجهی از ویتامین A (بتا کارتن )جذب بدنتان شود از فلفل دلمه ای به رنگ قرمز و نارنجی به میزان کافی استفاده کنید .

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم