وقتی سرما میخوریم……..

Untitled-129

وقتی سرما میخوریم……..
درهنگام مشاهده اولین علائم سرماخوردگی مثل تب، سوزش گلو، آبریزش بینی و… ، از خوردن شیرینی جات مصنوعی(قند و شکر و مشتقات آن) ۲۴الی۳۰ ساعت به شدت پرهیز کنید.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم