کسانی که سحری نمی‌خورند بخوانند!!

Untitled-3337

کسانی که سحری نمی‌خورند بخوانند!!
روزه‌دارانی که از افطار تا افطار غذا می‌خورند، چاق‌تر از افرادی می‌شوند که افطار، سحری و یک وعده نیمه‌شب می‌خورند و در این میان، حذف وعده غذایی سحری از همه آسیب‌رسان‌تر است. این تصور که وعده غذایی شام می‌تواند جایگزین وعده سحری شود بسیار اشتباه است،زیرا فرد در طول روز دچار افت قند خون می‌شود و تمایلش به مصرف غذاهای شیرین و پرکالری زیاد می‌‌شود؛ درواقع سلول‌های عصبی از کربوهیدرات‌ها انرژی می‌گیرند و با حذف سحری، فرد برای خوردن مواد پرکالری حریص شده و در افطار پرخوری می‌کند و همین زمینه‌ساز افزایش وزن می‌شود.

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم