تبریک ولادت امام حسن(ع)

Untitled-1333

تبریک ولادت امام حسن(ع)

ماه رحمت، سفره اش گسترده شد/زنده از فیضش جهان مرده شد

آسمان پرگشته از شادی و شور/آمده از لطف حق میلاد نور

ولادت امام حسن (ع) مبارک

روابط عمومی جامعه گیاه درمانی ایران

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم