Untitled-8

افسردگی و ویتامین E
برای درامان ماندن از اثرات پیری و افسردگی در فرد مبتلا ، توصیه می شود به مدت حداقل ۶ماه هر روز مصرف همزمان ویتامین Eداشته باشید

مشتاقانه منتظر دریافت نظرات شما دوستان عزیز هستیم